Otázky štítky: Komunální bytový fond

9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

MČ Praha 10 má pro nouzové ubytování osob zřízeny dva „krizové byty“ se základním vybavením (postele, stůl se židlemi, nádobí, koupelna, záchod, kuchyňská linka, vařič, mikrovlnná trouba). Dále je k dispozici osm míst na ubytovně pro učitele. V případě velkého množství osob, které budou muset být v důsledku mimořádné události (přírodní katastrofa, průmyslová havárie aj.) …

9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)? Číst více »

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?

MČ Praha 10 má schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2024, který je podkladem pro další plánování investic do rozvoje Prahy 10. Pro rok 2021 schválilo ZMČ Praha 10 Akční plán, kterým jsou plněny cíle “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Akční plán je navázán na rozpočet MČ Praha 10. Bude sestavován a …

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech? Číst více »