3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” má ve  strategickém cíli 3.2. “Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku” toto opatření: Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití. Omezování tvorby odpadu a jeho další zpracování je jedním ze zásadních témat ochrany a zachování zdravého životního prostředí pro budoucí generace. Podporou bezobalového …

3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)? Číst více »