1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?

Obnovu technického vybavení města neprovádí MČ Praha 10, ale hl. m. Praha pomocí svých organizací. Obecně lze říci, že úpravy jsou prováděny nekoordinovaně (slovy Technické správy komunikací: „… pokud možno bez vědomí samosprávy městské části a Institutu plánování a rozvoje …“) a mnohdy velmi komplikovaně, bez ohledu na další aktéry v území, případně na možné …

1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí? Číst více »