Otázky štítky: Granty - podpora kultury

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?

Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce. Mezi ty nejznámější patří: Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu Jarní slavnosti Dětský den Vánoční trhy  Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době …

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě? Číst více »

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to: oblast kultury, oblast sportu, mládeže a volného času, oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, oblast školství, oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. V oblasti kultury byly v roce 2020 podpořeny projekty ve výši 4 910 000 Kč na jednoleté dotace a 1 …

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty? Číst více »

8.3.2 Má městská část otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní?

Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2021 Dotační systém Prahy 10 je určen pro • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Prahy 10, • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem mimo území MČ Prahy 10, Projekt se uskuteční na území MČ Prahy 10 nebo je určen obyvatelům …

8.3.2 Má městská část otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní? Číst více »

8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to: oblast kultury, oblast sportu, mládeže a volného času, oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, oblast školství, oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. Akce jsou pořádány především různými neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo …

8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)? Číst více »

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Speciální nástroje pro podporu kreativních odvětví Praha 10 nemá. |Kreativní podnikání však lze i tak podpořit stávajícími nástroji: Pronájem “v zájmu obce” – MČ může pronajmout své nebytové prostory za zvýhodněných podmínek, pokud usoudí, že činnost zde provozovaná je veřejnosti prospěšná a tudíž v zájmu obce. Podobným způsobem jsou např. pronajaty prostory bývalého Waldesova muzea, …

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů? Číst více »

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

MČ Praha 10 má zpracovanou Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.  Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 obsahově vychází z původního neschváleného dokumentu “Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018–2025” od zpracovatele MEPCO, s.r.o., jež byla realizována v  součinnosti s  Úřadem městské části Praha 10. Aktuální verze “Koncepce rozvoje kultury pro období 2020-2025” …

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti? Číst více »