1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?

Funkční diferenciace využití území je nastavena dle platného ÚP SÚ HMP. Možnost ovlivnění této diferenciace je tak při projednávání změn ÚP SÚ HMP či při návrhu nového územního plánu. V obou případech je MČ Praha 10 vždy aktivním účastníkem všech fází projednávání. V rámci prvního kola připomínkování Metropolitního plánu podala MČ Praha 10 více než …

1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků? Číst více »