1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?

MČ Praha 10 – stejně jak jiné samosprávy v ČR – se v rámci svého fiskální politiky řídí zákonnými normami – zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. MČ Praha 10 je však ze své podstaty povinna řídit se také obecně závaznou vyhláškou hl. …

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována? Číst více »