2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?

Z kalkulačky eroze https://kalkulacka.vumop.cz/app/?zoom=6&center=-737872.5867912715,-1048082.5643388191 a https://mapy.vumop.cz/ vyplývá vyšší ohrožení erozí ve svažitějších částech MČ, na zemědělsky obdělávané půdě zejména v jižních částech Trojmezí. Dále je více ohrožen pravý břeh Botiče v Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a partie Vinohradské stráně s vilovým zahradním městem. Vážný problém s erozí půdy nastal v květnu 2021 právě v oblasti starých Záběhlic. Během …

2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření? Číst více »