Otázky štítky: Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?

Tato problematika není v kompetenci MČ Praha 10, přesto může tuto oblast podporovat. V oblasti dobíjecích stanic je připravována spolupráce s producentem elektřiny. Je aktuálně projednáváno i zřízení jednoho místa. V případě CNG se situace jeví za dostatečnou z hlediska celopražských poměrů. Na Praze 10 jsou dle dostupných zdrojů celkem tři čerpací stanice CNG. V …

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)? Číst více »

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?

V majetku MČ Praha 10 a jí zřízených organizací je nyní v majetku 1 ks ekologicky šetrného vozidla – lehký nákladní elektromobil a v současnosti není další nákup plánován. Informace o bezemisních vozidlech ve vozových parcích jiných městských organizací a firem může poskytnout Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, případně Operátor ICT. Rekapitulace. MČ ani …

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených? Číst více »

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?

MČ Praha 10: Metro a tramvaje: V MČ Praha 10 denně MHD přepraví 428 479 cestujících. Za environmentálně šetrné vozy považujeme tramvaje (178 275 cestujících) a metro (72 837 cestujících). Na trase A metra je denně uskutečněno 522 spojů, na trase tramvaje 2 607 spojů. Elektrobusy: Na linkách 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves) a 163 …

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD? Číst více »

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotven v několika strategických dokumentech na úrovni hl. města Prahy – Plán udržitelné mobility.  Cyklistická infrastruktura: TSK, a.s. spravuje na území MČ Praha 10 celkem 183km vozovek, z nichž 12,9km obsahuje v současné době cyklo pruhy. Mimo …

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)? Číst více »