Otázky štítky: Dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?

Zklidňující opatření realizuje vlastník komunikace, tedy hl. m. Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy. A to buď na základě stanovení užití dopravního značení a zařízení, které vydává příslušný správní úřad (městská část pro místní komunikace II. – IV. třídy a veřejné účelové komunikace, magistrát hl. m. Prahy pro místní komunikace I. třídy a …

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)? Číst více »

1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?

Snahou MČ Praha 10 je při umisťování nových staveb dopravní zátěž minimalizovat. S ohledem na to, že umístění novostaveb musí být v souladu s platným ÚP SÚ HMP, je zajištěna jednak funkční různorodost území, ale zejména v kontextu dopravy jsou funkční plochy generující zvýšenou dopravní zátěž umístěny při významných dopravních tepnách nadmístního významu. Z toho …

1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce? Číst více »