9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení)? Existuje podpora městské části, případně statutárního města nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

MČ Praha 10 v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb ve spolupráci se všemi aktéry průběžně monitoruje počet předlužených klientů. U klientů se ve většině případů jedná o kumulaci různých problémů, které jsou řešeny individuálně a komplexně. Situace v oblasti dluhové problematiky je dlouhodobě spíše stabilní. Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 poskytuje …

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení)? Existuje podpora městské části, případně statutárního města nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti? Číst více »