Otázky štítky: Čištění a likvidace odpadních vod

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

Napojení objektů na čističky odpadních vod je řešena na celopražské úrovni. Téměř celé území městské části je odkanalizováno kanalizační sítí svádějící splašky do Centrální čističky odpadních vod. Městská část zaznamenala několik žádosti o podporu zavedení v některých lokalitách bez přípojek (Staré Záběhlice, Třebešín). Městská část může dotvoření infrastruktury aktivně podporovat přímluvou na Magistrátu hl. m. …

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat). Číst více »

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo.

MČ Praha 10 nemá k dispozici data za oblast svého spravovaného území. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Praha má k dispozici údaje o kvalitě vod v jednotlivých tocích na území Prahy, z nichž jeden – Botič – prochází územím městské části. Do konce r. 2017 bylo na Botiči objeveno celkem 125 …

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo. Číst více »