6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě? zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.)

Vliv cestovního ruchu na obyvatele či podnikatele MČ Praha 10 nebyl detailně zkoumán. V rámci zpracování analytické části Strategického plánu MČ Praha 10 byl však jeden z průzkumů zaměřen na porovnávání témat, kterým občané dávají přednost. Celkem bylo porovnáváno 70 témat. Cílem bylo seřadit jednotlivé položky podle pocitu občanů, kterou tématiku upřednostňují. Cestovní ruch se …

6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě? zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.) Číst více »