6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?

Cestovní ruch na území MČ Praha 10 s ohledem na historicky významný stavební fond nenabízí ucelený soubor, který by uspokojil poptávku po objektech obecně širokou veřejností považovaných za atraktivní. Jde spíše o jednotlivé nemovité kulturní památky (např. Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích). Pro užší skupinu zájemců je však možné zmínit pozoruhodné stavby, které dokládají …

6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví? Číst více »