Otázky štítky: Analýza dat

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?

Úřad MČ Praha 10 na posílení procesu sběru a vyhodnocování dat vedoucí ke snižování energetické náročnosti zřídil v létě 2019 pozici energetického manažera, jehož úkolem je systematizovat práci na zjišťování dat a jejich vyhodnocování, navrhování opatření vedoucí k dalším úsporám. Současně sledovaná data jsou využívána těmito způsoby: na úrovni budovy k vyhodnocování provedených opatření z …

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi? Číst více »

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?

Ekologická stopa a biokapacita města jsou komplexními ukazateli environmentální udržitelnosti města. Ekologická stopa města převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou. MČ Praha 10 nemá vypočítanou …

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město? Číst více »

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

Výsledek dotazníkového šetření spokojenosti obyvatel je zapracován do analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030. Z průzkumu vyplynula vyšší spokojenost se životem v Praze 10 – 79,4 %, naopak podíl neudržitelné dopravy (auto, motocykl) je vysoký, 45,6 %. Příslušná dopravní opatření byla analyzována v souvislosti s plánovaným zaváděním zón placeného …

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření? Číst více »

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

Analýza výsledků byla provedena ve výsledcích šetření formou tabulek a grafů. Opatřena je komentáři a vysvětlujícím textem, který upozorňuje na nejdůležitější zjištění. Výsledky je možné použít jako podklad pro konkrétní opatření a rozhodnutí. Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) dosahuje v porovnání s ostatními výsledky z měst, kde se stejné dotazníkové šetření konalo, výrazně vyšších hodnot …

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu? Číst více »

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 10. Nejvíce tato agenda spadá na Odbor kontroly a komunikace, oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím. Průběžně je zpracován přehled stížností pro Radu MČ Praha 10. Jednou ročně je zpracováváno vyhodnocení v rámci ČSN EN ISO 9001:2016 ve Zprávě o přezkoumání QMS …

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení? Číst více »