Otázky kategorie: Globální odpovědnost

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?

Energetická koncepce MČ Praha 10 týkající se všech objektů ve vlastnictví MČ P 10 neexistuje, ale v současné době probíhají práce na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v MČ Praha 10, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 50001. Jedná se celkem o 37 objektů. MČ P 10 splnila …

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera? Číst více »

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části?

MČ Praha 10 prozatím nerealizuje měření ani výpočet emisí CO2. Problematika kvality ovzduší a množství výskytu a produkce skleníkových plynů je řešena v rámci hl. m. Prahy. V období mezi roky 2001 a 2017 emise oscilují v rozmezí 7,3 až 9,2 mil. t CO2 ekv. Po přepočtu na obyvatele se emise pohybují na úrovni přibližně …

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části? Číst více »

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?

Konkrétní projekty a aktivity na podporu udržitelného rozvoje: kampaň MČ Praha 10 s názvem “Duben bez odpadu“, zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“, celkově snaha o snižování produkce odpadů na území Prahy 10, třídění odpadů v domech, kontejnery na bioodpad, kompostéry pro občany, další uvedeno zde https://verejneprostory.cz/ v záložce “Odpady a péče o …

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj? Číst více »

10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?

MČ Praha 10 pravidelně vyčleňuje určitou finanční částku za účelem mezinárodní spolupráce (§ 6223), nikoliv však explicitně na humanitární či rozvojovou spolupráci v tzv. rozvojových zemích. Zároveň ale umí velmi operativně reagovat na různé nepředvídané události skrze rozpočtové úpravy (např. výbuch na sídlišti ve slovenském Prešově v prosinci 2019 či zásah jihomoravských obcí tornádem v červnu …

10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích? Číst více »

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.

Vedle výše zmíněných projektů MČ Praha 10 navazujících na Klimatický závazek hl. m. Prahy z roku 2019 řeší otázky změny klimatu ve městě také Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, a to v oblasti 5, strategický cíl: 10.2 Lokálně reagovat na změny klimatu. MČ Praha 10 pravidelně každý rok v dubnu …

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města. Číst více »

10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?

MČ Praha 10 je od roku 2016 členem Národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž činnost v rámci programu Zdravé město je mezinárodně certifikována Organizací spojených národů – Světovou zdravotnickou organizací. Mateřské školy, jakožto příspěvkové organizace MČ Praha 10, jsou zapojeny do projektu Adopce na dálku. MŠ Vladivostocká – adopce holčičky z Indie MŠ V Rybníčkách – adopce holčičky z Ugandy …

10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem? Číst více »

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?

Ekologická stopa a biokapacita města jsou komplexními ukazateli environmentální udržitelnosti města. Ekologická stopa města převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou. MČ Praha 10 nemá vypočítanou …

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město? Číst více »

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?

MČ Praha 10 spolupracuje s řadou ekologických organizací, mezi nimiž je i Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Spolupráce probíhá vždy spíše na konkrétních projektech, není tedy dlouhodobá a systematicky pojatá. V minulosti zde například proběhlo školení učitelů základních škol MČ Praha 10 na téma hospodaření s vodou. Dlouhodobě spolupracuje například s Českým svazem ochránců přírody, Lesy …

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)? Číst více »

10.1.3 Má městská část partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?

MČ Praha 10 v současné době nemá navázanou spolupráci s žádným partnerským městem v tzv. rozvojovém světě. Během léta 2021 však MČ Praha 10 navázala úzkou komunikaci s její excelencí Naomi Ribbon Mosholi, velvyslankyní Jihoafrické republiky v České republice, jejíž ambasáda sídlí přímo na katastrálním území MČ Praha 10 – Vinohrady. Paní velvyslankyně poskytla do měsíčníku Praha 10 a aktuální jednáme o možnostech meziobecního …

10.1.3 Má městská část partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)? Číst více »

10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?

MČ Praha 10 v současné době přímo nepodporuje zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu. MČ Praha 10 má však navázaná dlouhodobá partnerství se třemi středoevropskými zeměmi EU, kdy se podařilo skompletovat všechny země tzv. Visegrádské čtyřky. Mezi partnerská města MČ Praha 10 patří slovenský Prešov, maďarská Nyíregyháza a polské Jaslo. MČ Praha 10 …

10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem? Číst více »