Setkání s ekologickými organizacemi

(3. 4. 2023) 2. setkání ekologických organizací z Prahy 10 se uskutečnilo v prostorách konferenčního centra Greenpoint ve Strašnicích v úterý 21. března 2023.  Účastníky přivítal radní Ing. Milan Maršálek, který má v gesci životní prostředí a udržitelnost, pod jehož záštitou celá akce proběhla.

Akce byla plná sdílení dobré praxe mezi účastníky z ekologických organizací, sousedských spolků, komunitních zahrad nebo také místní svozové firmy, oblastní knihovny či ministerstva životního prostředí. Zástupci radnice kromě představení aktuální environmentální osvěty a aktivit úřadu pro účastníky domluvili tři přednášky s tématikou předcházení vzniku odpadům jakým jsou např. stále oblíbenější „swapy“ a komunitního zapojování obyvatel do šetrných úprav místa svého bydliště. Mezi organizacemi došlo také k výměně termínů akcí, které budou pořádat v roce 2023.

Radní Maršálek na závěr zúčastněným poděkoval za jejich angažovanost a pozval všechny na dubnovou akci Den Země 2023 – EKOFEST v Malešicích, která rovněž probíhá za podpory MČ Praha 10.