Odborné pracovní skupiny

Tvoříme společně s odborníky návrhovou část Strategického plánu. Během září a října 2019 proběhne několik setkání, o jejichž výstupech vás budeme pravidelně informovat. Rozklikněte témata pracovních skupin a prozkoumejte, čím se jednotlivé skupiny expertů a expertek budou zabývat.

Témata pracovních skupin

A. Řízení a správa městské části, participace, otevřenost, strategický rozvoj

B. Majetek městské části, ekonomika a rozvoj podnikání

C. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí, územní rozvoj

D. Školství, kultura, sport, volný čas, památky

E. Zdravotnictví, sociální oblast, rodina, bezpečnost, bydlení

Cíle pracovní skupiny

  1. Sdílí strategie a nápady zainteresovaných aktérů,
  2. podílí se na tvorbě vize městské části,
  3. vyjadřuje se k SWOT analýze,
  4. podílí se na tvorbě cílů strategie, jednotlivých opatření a indikátorů strategie,
  5. navrhuje projekty se zařazením do Akčního plánu nebo do zásobníku projektů,
  6. podílí se na tvorbě Plánu implementace strategie.

Zaměření

Pracovní skupiny se bude věnovat následujícím tématům udržitelného rozvoje, a to dle Metodiky hodnocení udržitelných měst:

1. Správa věcí veřejných
2. Životní prostředí
3. Odpovědná výroba a spotřeba

4. Doprava a mobilita

5. Zdraví
6. Místní ekonomika podnikání
7. Vzdělání a výchova
8. Kultura a volný čas
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost
11. Územní rozvoj