Máte nápad na projekt Desítky pro rok 2022?

(4. 3. 2021) Připravujeme projekty, které budou zařazeny do rozpočtu městské části roku 2022. Nyní se můžete zapojit i vy a navrhnout projekt, který už máte delší dobu v hlavě. Projekt by měl být přínosný pro vás a vaše sousedy, měl by myslet na rozvoj našich sociálních vazeb, ochranu životního prostředí nebo třeba odpovědné financování. I vaše nápady tak mohou naplňovat strategický plán Prahy 10. 

A proč to všechno? Věděli jste, že příprava rozpočtu na následující rok začíná již v březnu toho předcházejícího? Od roku 2020 navrhují jednotlivé odbory úřadu projekty, které jsou navázané na Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (dále jen Strategie pro Desítku).  Navržené projekty jsou následně vyhodnoceny a ty úspěšné provázány s rozpočtem a zařazeny do Akčního plánu. Jaký plán máme na letošní rok? Mrkněte na projekty Akčního plánu pro rok 2021.

V roce 2022 přicházíme s novinkou, nápady na projekty můžete navrhovat i vy.

DO 30. DUBNA

Rádi bychom společně s vámi vytipovali projekty, které jsou pro městskou část Praha 10 a její obyvatele klíčové. Vybrané projekty následně zařadíme do rozpočtu městské části pro rok 2022 nebo v dalších letech”, říká Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro rozpočet, finance a dotace.

JAKÉ PROJEKTY MŮŽETE PODÁVAT?

Navrhujte projekty, které mají pro vás a vaši lokalitu význam, ať už v oblasti kultury, územního rozvoje, ochrany životního prostředí nebo třeba sportovních aktivit. Nejedná se o sběr podnětů, jako je díra v chodníku (pro nahlášení oprav a nepořádku klikni zde), zaměřujeme se na koncepční nápady, které je možné na úrovni městské části Praha 10 realizovat.

Napadají vás projekty, jak

zdokonalit péči o zeleň a kvalitu veřejného prostoru?

motivovat ostatní ke zdravému životnímu stylu?

zlepšit sousedské vztahy ve vašem okolí?

pořádat originální kulturní, komunitní či sportovní aktivity?

se vzájemně vzdělávat a sdílet zkušenosti?

představit zajímavá místa a unikátní podniky na Desítce veřejnosti?

prohlubovat spolupráci rodičů, škol a městské části?

Co musí projekt splňovat?

Projekt musí naplňovat Strategii pro Desítku. Projekt by měl obsahovat název, popis, orientační rozpočet a vazbu na Strategii pro Desítku.

Vyberte si jednu z oblastí Strategie pro Desítku a dejte nám vědět, jaký projekt byste rádi realizovali.

JEDEN projekt = JEDEN formulář

Pokud máte více nápadů, vyplňte více formulářů.

DO 30. DUBNA

PROJEKTY POSUZUJE

Navrhované projekty posuzuje Odborná skupina pro strategii MČ Praha 10 složená ze zástupců vedení městské části a odborů. 

HARMONOGRAM AKČNÍHO PLÁNU

Leden 1, 2019

Sběr nápadu na projekty veřejnosti

Do 30. dubna podávejte nápady na projekty. Důležité je, aby podporovaly naplňování strategického plánu a upřednostňovaly rozvoj vaší lokality nebo celé Prahy 10.

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Návrhy projektů od odborů ÚMČ Praha 10

Příprava projektů odbory ÚMČ Praha 10 k zařazení do Akčního plánu a rozpočtu MČ Praha 10

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Vyhodnocení projektů Odbornou skupinou pro strategii

Vyhodnocení projektů od veřejnosti a odborů ÚMČ Praha 10 a jejich doporučení k (ne)zařazení do Akčního plánu po projednání s gesčními radními MČ Praha 10

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Veřejné představení projektů

Představení Akčního plánu 2022 veřejnosti

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Projednání ve výborech a komisích MČ Praha 10

Projednání Akčního plánu v Komisích RMČ a Výborech ZMČ

Leden 1, 2019
Leden 1, 2019

Schválení Akčního plánu

Schválení Akčního plánu Radou a Zastupitelstvem MČ 

Leden 1, 2019