Odborná skupina pro strategii

Dne 16. dubna 2019 jmenovala Rada městské části Praha 10 odbornou skupinu pro strategii (OSS) pro účely vytvoření Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 a jeho naplňování. Složení OSS je průběžně Radou městské části Praha 10 aktualizováno.

Hlavní náplň

 • Navrhuje vizi strategie a klíčové oblasti.
 • Navrhuje strategické cíle, opatření, harmonogram, projektové listy, indikátory, akční plán.
 • Poskytuje analytické podklady a potřebná data.
 • Účastní se podle potřeby veřejných projednání, sběru podnětů, setkání pracovních skupin.
 • Podílí se na zpracování jednotlivých částí strategie svojí odborností.
 • OSS spolupracuje s komisemi RMČ a výbory ZMČ, pracovními skupinami pro strategii a odbornou veřejností. Schází se dle potřeby. Výstupy z jednání předává Koordinátorovi tvorby strategie.
 • OSS spolupracuje na tvorbě ročních Akčních plánů a vyhodnocování jejich plnění
 • Vyjadřuje se k postupu v oblasti strategického a projektového řízení na ÚMČ Praha 10

Další působnost OSS

 • Podílí se na přípravě a realizaci projektového plánu tvorby strategie.
 • Podílí se na realizaci interního i externího připomínkování částí strategie.
 • Vyjadřuje se ke klíčovým otázkám tvorby strategie.
 • Připomínkuje výstupy tvorby strategie.
 • Podílí se na vzniku Plánu implementace strategie.
 • Plní úkoly stanovené gestorem a koordinátorem tvorby strategie v součinnosti s tajemníkem ÚMČ Prahy 10.

Složení odborné skupiny

PředsedkyněRenata Chmelová, starostka
TajemniceIva Hájková, odd. strategického rozvoje a participace
Kancelář tajemníkaJana Hatalová
Odbor životního prostředí a rozvojeMartin Pecánek
Odbor bytů a nebytových prostorRoman Březina
Odbor majetkoprávníTomáš Urbánek
Odbor kultury a projektůTomáš Procházka
Odbor školstvíJana Vinterová
Odbor sociálníPavel Petřík
Odbor ekonomickýKateřina Smělá
Odbor hospodářské správyJiří Hladký
Odbor kontroly a komunikace, manažer kvality a bezpečnostní managementTomáš Kosmel, Josef Neklan, Miloš Jurča
Odbor dopravyFrantišek Daníček
Kancelář hlavního architektaJiří Zákostelný
Členka politického vedeníJana Komrsková, 1. místostarostka
Člen politického vedeníMartin Valovič, místostarosta
Stálý host odborné skupiny, koordinátor MA21Martin Bahenský

Oblasti Strategického plánu

Zápisy ze schůzek

První zasedání (duben 2019)

Druhé zasedání (červen 2019)

Třetí zasedání (září 2019)

Čtvrté zasedání (listopad 2019)

Páté zasedání (květen 2020)

Šesté zasedání (březen 2021)

Sedmé zasedání (květen 2021)

Osmé zasedání (červen 2021)

Deváté zasedání (září 2021)

Desáté zasedání (prosinec 2021)

Jedenácté zasedání (březen 2022)