Podmínky použití, zpracování a ochrana osobních údajů

Vítejte na portále Strategie pro Desítku

Portál Strategie pro Desítku je otevřená digitální platforma, kde občané mohou navrhovat podněty a vyjádřovat se k připravovanému Strategickému plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 10 na období 2020-2030.

Vyhrazujeme si pouze práva nezbytná k usnadnění šíření obsahu a podkladových materiálů na tomto webu. Podporujeme práva duševního vlastnictví autorů těchto materiálů. Podporujeme také používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a rozsáhlé šíření a používání online materiálů v souladu s právy našich uživatelů a platnými právními předpisy.

Na této stránce se může zaregistrovat kdokoliv. Učiníme všechna přiměřená opatření, aby informace a uživatelé byli v bezpečí. Doufáme, že vaše zkušenosti s portálem Strategie pro Desítku budou příjemné a produktivní. Portál
Strategie pro Desítku se nachází na adrese https://strategieprodesitku.cz včetně všech jeho subdomén.

Podmínky, kterými se řídí používání portálu Strategie pro Desítku

1. Všeobecné použití stránek a dohoda s těmito podmínkami

Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky užívání („Podmínky“), neboť se řídí vzájemnými právy a povinnostmi, pokud používáte zdroje a služby poskytované Portálem Strategie pro Desítku (dále jen „my“ nebo „nás“ nebo „naše“) prostřednictvím komunity Strategie pro Desítku (nazývaný také jako „Strategie pro Desítku “ nebo „Portál“). Tyto podmínky se vztahují na všechny aktivity a způsoby, které jsou na tomto webu zahrnuty.

Zaškrtnutím volby „Souhlasím s podmínkami použití“ (v rámci registrace uživatele), znamená, že jste přečetli, porozuměli a souhlasili s těmito Podmínkami.

Pokud jste neregistrovaným uživatelem z řad veřejnosti, přístup na web znamená, že jste tyto podmínky přečetli, porozuměli jste jim a souhlasili s nimi. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nemáte oprávnění používat tento web.

Není-li dohodnuto jinak, podléháte těmto podmínkám a všem dalším podmínkám, které se k nim mohou vztahovat. Tyto dodatečné podmínky, pokud existují, budou k dispozici prostřednictvím Portálu. Všechny tyto podmínky vytvářejí právní vztah mezi vámi a Portálem a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a Portálem.

2. Práva a povinnosti související s Obsahem a materiálem

Portál a jeho Obsah jsou chráněny autorskými právy podle českých a mezinárodních autorských zákonů.

a) Vaše odpovědnost

Pokud publikujete materiály nebo odkazy na libovolnou část webu nebo jinak zpřístupníte materiál prostřednictvím Portálu (jakýkoliv takový materiál, „Obsah“), odpovídáte za Obsah a jakékoliv škody, které z toho vyplývají.

Zaručujete a garantujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva na Obsah, který jste na Portále zveřejnili, včetně veškerých práv nezbytných k tomu, abyste mohli poskytnout, zveřejnit, nahrát, vložit nebo zadat obsah a to bez dalšího omezení nebo že používání obsahu je chráněné spravedlivé užívání. Zároveň zaručujete a garantujete, že Obsah neporušuje tyto Podmínky a že odškodníte a ochráníte Strategie pro Desítku před jakýmikoli nároky vyplývajícími z poskytnutého obsahu.

Nesmíte kopírovat, distribuovat, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, podílet se na přenosu nebo prodeji, vytvářet nové díla nebo jakýmkoli způsobem využívat jakýkoli Obsah na Portále (včetně softwaru) zcela nebo částečně pokud není v souladu s licencí Creative Commons Attribution NonCommercial Share Alike 3.0 (viz níže 2.c) a jinou licencí Creative Commons nebo jinými přísnějšími právy použitelnými na Obsah.

b) Licence pro Úřad městské části Praha 10 a Portál Strategie pro Desítku

Odesíláním obsahu na tomto webu udělujete Portálu Strategie pro Desítku nevýhradní, bezplatnou, trvalou a celosvětovou licenci k používání Obsahu na Portále, dokud jej nevyjmete nebo neodstraníte, včetně práva na kopírování, distribuci, přenos, veřejného zobrazení, veřejného provozování, provádění úprav, jazykového překladu nebo přeformátování obsahu a / nebo jeho začlenění do kolektivní práce.

Pokud odstraníte Obsah, Strategie pro Desítku vynaloží přiměřené úsilí k jeho odstranění z Portálu, avšak s vaším akceptováním, že jeho uložení do mezipaměti nebo odkazy na původní Obsah nemusí být okamžitě zneplatněné.

Kdykoli to bude možné, zařadíme vás jako autora a zveřejněním Obsahu na webu souhlasíte s tím, že
Strategie pro Desítku udělí právo používat vaše jméno k účelům přiřazení.

c) Autorská práva pro uživatele webu

Pokud nestanovíte jinak, veškerý Obsah, který odešlete na web, je odeslán za podmínek licence Creative Commons Attribution NonCommercial Share Alike 3.0 nebo jakékoli nástupce nebo rovnocenné licence Creative Commons. Pod podmínkami této licence můžete povolit komukoli kopírovat, distribuovat, přenášet a přizpůsobovat svůj Obsah bez licenčních poplatků pro nekomerční účely za předpokladu, že zakoupí vaše autorství vždy, když tak učiní. Dále povolíte jiným uživatelům distribuovat odvozená díla vašeho Obsahu, avšak pouze pokud tak učiní pod stejnou licencí ShareAlike, která neovlivňuje vaše dílo, které upravuje váš Obsah. Přečtěte si prosím celý text licence Attribution NonCommercial ShareAlike 3.0 (která zahrnuje odkaz na úplný právní předpis Creative Commons).

Tato licence také umožňuje agregátorům RSS kopírovat, distribuovat, zobrazovat a přebírat jakýkoli váš Obsah, který sdružujete pomocí RSS. Všechny licence Creative Commons naleznete na adrese http://creativecommons.org/about/licenses/.

3. Nahlášení porušení nebo obav z porušení

Pokud máte důvod se domnívat, že jakýkoli obsah nebo aktivita na těchto stránkách porušuje tyto podmínky, je nelegální nebo nevhodná, nebo pro nahlášení jakékoliv jiného zneužívajícího chování v souvislosti s Portálem, kontaktujte nás prosím na adrese strategie@praha10.cz

4. Ukončení

Tyto Podmínky budou nadále platit, dokud nebudou vypovězeny vámi nebo ze strany Městské části Praha 10, která portál Strategie pro Desítku provozuje.

Městská část Praha 10 může kdykoli ukončit svou právní dohodu s vámi a vaším právem na přístup a používání Portálu, pokud jste porušili některá ustanovení těchto Podmínek, Městská část Praha 10 je povinna tak učinit ze zákona.

5. Rozhodné právo

Souhlasíte s tím, že pokud Úřadu městské části Praha 10 nevykonává nebo neprovede žádné zákonné právo nebo nápravu, která je obsažena v těchto Podmínkách (nebo pro které má Úřadu městské části Praha 10 nárok podle platných zákonů), nebude se toto považovat za formální zřeknutí se těchto práv a opravných prostředků.
Tyto podmínky a váš vztah s Portálem Strategie pro Desítku se řídí pravidly, předpisy a politikami Portálu
Strategie pro Desítku a českými zákony bez ohledu na ustanovení o konfliktu zákonů. Vy a Úřadu městské části Praha 10 souhlasíte s tím, abyste se podrobili výhradní jurisdikci českých soudů, abyste vyřešili jakoukoli právní záležitost vyplývající z těchto podmínek. Souhlasíte však s tím, že Úřad městské části Praha 10 bude nadále moci požádat o soudní opravná opatření (nebo jakýkoli jiný rovnocenný druh naléhavé právní ochrany) v jakékoli jurisdikci.

6. Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel Portálu Strategie pro Desítku se zavázal respektovat vaše soukromí. Jako neregistrovaný uživatel můžete navštívit většinu stránek na Portále bez odhalení osobních informací. Chcete-li však personalizovat svůj názor na naše stránky a získat přístup k určitým informačním systémům, musíte se zaregistrovat a poskytnout některé osobní údaje. Neshromažďujeme o vás žádné osobní informace, pokud tyto informace neposkytnete dobrovolně. Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli, bude Úřad městské části Praha 10 používat pouze k provedení oficiálních a zde popsaných transakcí. Úřad městské části Praha 10 neprodává, nepůjčuje, nepřenechává, neobchoduje ani neposkytuje osobní údaje shromážděné na těchto stránkách.

Pro účely těchto zásad se „osobními informacemi“ rozumějí veškeré informace týkající se fyzické osoby, které mohou být kvůli názvu, číslu, symbolu, značce nebo jinému identifikátoru použita k identifikaci této fyzické osoby.

Chcete-li chránit vaše soukromí a zabránit neoprávněnému použití, uchovávejte prosím identifikační údaje a hesla na bezpečném místě. Také vždy, když používáte systémy Portálu z veřejné stanice, ujistěte se, že jste odhlásili systémy a zavřete všechna okna webového prohlížeče, než opustíte veřejnou pracovní stanici.

INFORMACE, KTERÉ JSOU SHROMAŽĎOVÁNY A ULOŽENY AUTOMATICKY

Cookies

Cookie je text, který webový server umístí na váš počítač. Příležitostně používáme soubory cookie „relace“ v některých částech Portálu, abychom vylepšili vaše zkušenosti s webem a pomohli vám s ním snadno procházet. Soubory cookie relací vytvořené v počítači neobsahují osobní údaje. Můžeme použít cookie relace k uložení náhodně generované identifikační značky do vašeho počítače. Soubory cookie relace jsou dočasné a během provozu prohlížeče nebo při ukončení prohlížeče jsou automaticky smazány.

Při registraci budete požádáni o povolení Zapamatovat si údaje, což vyvolá uložení „trvalého“ souboru cookie na pevný disk vašeho počítače. Tento trvalý soubor cookie umožní webové stránce rozpoznat vás a vaše přístupová oprávnění při opětovném návštěvě a přizpůsobit si informace, které vám byly předloženy. Portál používá trvalé soubory cookie pouze s vaším svolením.

Většina webových prohlížečů může být přizpůsobena k odmítnutí nových souborů cookie nebo ke smazání existujících souborů cookie. Odmítnutí nebo smazání souborů cookie může omezit vaši schopnost využívat některé funkce této webové stránky a může vést ke ztrátě libovolného přizpůsobeného nastavení.

Protokoly a Monitorování sítě

Zachováváme protokolové soubory všeho přístupu k serveru Strategie pro Desítku a také monitorujeme síťový provoz za účelem správy a zabezpečení stránek. Tyto informace používáme k diagnostice problémů se serverem a k provádění dalších administrativních úloh. Používáme také nástroje pro analýzu protokolů pro účely, jako je vytváření souhrnných statistik, které určují, které informace jsou pro uživatele nejvíce zajímavé, identifikace problémových oblastí systému a určení technických požadavků. Následující informace jsou obvykle shromažďovány v těchto souborech:

 • adresa Internetového protokolu a název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a / nebo počítače, pokud má váš počítač přímo přidělenou adresu IP;
 • typ prohlížeče a operačního systému, který používáte;
 • datum a čas, kdy jste navštívili Portál;
 • webových stránek nebo služeb, které jste získali na adrese Portálu a množství času stráveného na každé stránce; a
 • webovou stránku, ze které jste navštívili Portál a ze které byla propojena jakákoli stránka na tomto webu.

Žádná z výše uvedených informací se nepovažuje za osobní údaje ze zákona o ochraně osobních údajů a evropské směrnice GDPR.

INFORMACE SHROMÁŽDĚNÉ E-MAILEM A ONLINE TRANSAKCEMI

Pokud nám pošlete e-mail, uchováme vaši e-mailovou adresu a obsah vaší zprávy. Použijeme vaši e-mailovou adresu a informace obsažené ve vaší zprávě, abychom vám odpověděli, řešili identifikované problémy nebo zlepšili webové stránky. Můžeme také použít vaši e-mailovou adresu, abychom vás informovali o aktualizacích, službách, zvláštních událostech nebo aktivitách nabízených Úřadem městské části Praha 10. Pokud byste raději nepřijímali e-maily ani jiné sdělení od Úřadu městské části Praha 10, kontaktujte nás na adrese strategie@praha10.cz.

Pokud dokončíte transakci, například online žádost nebo formulář žádosti o informace, shromáždíme informace, včetně osobních údajů, které jste dobrovolně poskytli při dokončení transakce. Tyto informace použijeme pouze pro účely, pro které byla transakce určena.

Můžeme přesměrovat vaši e-mailovou zprávu nebo informace, které jste poskytli prostřednictvím online transakce, do jiné poštovní schránky, než je ta, která původně obdržela zprávu nebo informace, aby vám lépe odpovězeno.

Informace, které shromažďujeme, nejsou omezeny pouze na textové znaky a mohou obsahovat formáty zvukových, obrazových a grafických informací, které jsou součástí zprávy nebo transakce.

Vědomě nezískáváme osobní informace od dětí mladších 15 let. Upozorňujeme však, že s osobními informacemi zaslanými v e-mailu se budeme zabývat, jako kdyby ji doručil dospělý.

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ SHROMÁŽDĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo zveřejňovat bez vašeho souhlasu, pokud je jejich shromažďování nebo zveřejnění nezbytné k výkonu zákonných povinností Úřadu městské části Praha 10 nebo nezbytných k provozování programu schváleného zákonem nebo nařízením; na základě soudního příkazu nebo zákona; za účelem ověření vaší totožnosti; nebo informace, které mají být použity výhradně pro statistické účely, které jsou ve formě, kterou nelze použít k identifikaci konkrétní osoby.

Dále Portál Strategie pro Desítku a nebo Úřad městské části Praha 10 shromažďuje nebo zveřejňuje Osobní údaje a informace na základě Vašeho souhlasu.

Zveřejnění informací, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím této webové stránky, podléhá ustanovením evropské směrnice GDPR.

Můžeme také zveřejnit osobní údaje státním orgánům, aby prosadili práva Úřadu městské části Praha 10 proti neoprávněnému přístupu nebo pokusu o neoprávněný přístup k aktivům informační technologie Portálu.

Informace, které jsou ze strany Portálu označené jako „neveřejné“ nebudou zveřejněny.

ZACHOVÁNÍ INFORMACÍ SHROMÁŽDĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Informace uchovávané prostřednictvím této webové stránky uchováváme v souladu se zásadami uchovávání a likvidace záznamů Úřadu městské části Praha 10. Doba uchovávání se liší podle typu shromážděných informací. Otázky týkající se politiky uchovávání a likvidace záznamů by měly být adresovány na tento email: strategie@praha10.cz

PŘÍSTUP A OPRAVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMÁŽDĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY

Můžete požádat příslušného pracovníka pro přístup k záznamům Portálu, aby zjistil, zda byly prostřednictvím této webové stránky shromážděny osobní údaje, které se vás týkají. Vaše žádost musí být podána písemně a musí být doprovázena přiměřeným důkazem vaší totožnosti. Přiměřený důkaz totožnosti může zahrnovat ověření podpisu, zařazení identifikátoru, který je obecně znám pouze vám nebo podobnou vhodnou identifikaci. Kontakt na pověřeného úředníka naleznete na webu www.praha10.cz nebo kontaktujte pověřeného pracovníka úřadu:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
Mgr. Monika Bendová
tel.: 267 093 743
e-mail: monika.bendova@praha10.cz
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Přístupový pracovník poskytne přístup k osobním údajům do tří pracovních dnů od obdržení řádné žádosti; písemně odmítne přístup s vysvětlením důvodů; nebo písemně potvrdí přijetí žádosti s uvedením přibližného data, kdy bude žádost udělena nebo odmítnuta, přičemž tento den nesmí být delší než třicet dnů ode dne potvrzení.

Pokud jsme shromažďovali vaše osobní údaje prostřednictvím služby Portálu a tyto informace by vám měly být poskytnuty na základě vaší žádosti, pracovník pro přístup k záznamům vás bude informovat o vašem právu požadovat, aby byly osobní údaje změněny nebo opraveny podle postupů uvedených výše (směrnice GDPR).

DŮVĚRNOST A BEZÚHONNOST

Omezujeme přístup zaměstnanců k osobním údajům shromážděným prostřednictvím služby Portálu pouze těm pracovníkům, kteří potřebují přístup k informacím při výkonu svých povinností. Pracovníci, kteří mají přístup k těmto informacím, dodržují příslušné postupy v souvislosti s jakýmikoli zveřejněním osobních údajů.

Navíc jsme zavedli postupy k zajištění integrity aktiv informačních technologií Portálu, mimo jiné včetně autentizace, autorizace, sledování, auditu a šifrování. Tyto bezpečnostní postupy byly začleněny do návrhu, implementace a každodenních operací Portálu jako součást našeho trvalého závazku k bezpečnosti elektronického obsahu i elektronického přenosu informací.

Z bezpečnostních důvodů a pro udržení dostupnosti Portálu pro všechny uživatele používáme software pro sledování provozu s cílem identifikovat neoprávněné pokusy o upload, změnu nebo jinou škodu na těchto webových stránkách.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Portál může obsahovat odkazy na stránky mimo Portál a stránky mohou být propojeny. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů, podmínky používání nebo obsah těchto webových stránek. Odkaz na externí webové stránky z Portálu nepředstavuje souhlas nebo sponzorování takové webové stránky nebo jejího obsahu.

ZMĚNY ZÁSAD A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pravidla můžeme změnit kdykoli a vyhrazujeme si právo tyto změny provádět bez předchozího upozornění. Informace uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů by neměly být chápány tak, že poskytují obchodní, právní nebo jiné rady nebo poskytují záruku jako záruku neoprávněného zabezpečení informací poskytovaných prostřednictvím služby Portálu.

Kontaktní údaje

K otázkám týkajícím se těchto zásad ochrany osobních údajů prosím kontaktujte: strategie@praha10.cz

7. Práva k ochranným známkám

Úřadu městské části Praha 10 si zachovává všechna příslušná práva k ochranným známkám.

8. Žádné záruky a odmítnutí odpovědnosti

Příspěvky, komentáře a další Obsah na webu jsou názory a názory svých autorů. Obsah je výhradní odpovědností jejích autorů. Nemůžeme ověřit ani zaručit, že informace uvedené na těchto stránkách jsou přesné nebo úplné a Úřad městské části Praha 10 nenese odpovědnost za škody vzniklé z obsahu zveřejněného na těchto stránkách. Portál je poskytován na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“. Úřad městské části Praha 10 neposkytuje žádné výslovné ani implicitní vyjádření ani záruky týkající se dostupnosti, provozu nebo správy webu nebo informací nebo obsahu na něm. V plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy Úřad městské části Praha 10 výslovně odmítá všechny takové záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Úřad městské části Praha 10 nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené použitím nebo neschopností používat tento Portál. Souhlasíte s tím, že používáte Portál výhradně na vlastní nebezpečí.

9. Změna těchto podmínek použití

Vyhrazujeme si právo kdykoli na základě vlastního uvážení změnit tyto Podmínky. Jste zodpovědní za pravidelné přezkoumávání těchto Podmínek. Vaše další užívání těchto stránek představuje souhlas se všemi těmito podmínkami.

10. Právo na odebrání obsahu a přerušení služby

Úřad městské části Praha 10 má právo (i když ne povinnost) podle vlastního uvážení odmítnout nebo odstranit libovolný obsah, který by porušoval tyto podmínky nebo jakoukoli politiku Portálu Strategie pro Desítku nebo platné předpisy nebo zákony.

Strategie pro Desítku si rovněž vyhrazuje právo pozměnit, pozastavit nebo přerušit tento Portál, a to bez předchozího upozornění nebo bez upozornění, kdykoli a bez jakýchkoli závazků vůči uživatelům Portálu.

11. Shrnutí

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 jako správce osobních údajů provádí zpracovávání osobních údajů, a to na základě právních titulů zpracování dle čl. 6 GDPR.   Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Úřad městské části Praha 10 zpracovává v souladu s pracovněprávními předpisy údaje o úřednících a zaměstnancích, včetně osobních údajů potřebných pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových a předpisů upravujících sociální zabezpečení a nemocenské pojištění. Pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení, vyplývajícího z přenesené a samostatné působnosti městské části Praha 10, zpracovává, v souladu s příslušnými právními předpisy, osobní údaje fyzických osob, kterých se tato řízení dotýkají. Úřad městské části Praha 10 taktéž zpracovává údaje o fyzických osobách, které jsou smluvní stranou nebo žadatelem o uzavření smlouvy, stejně jako další údaje na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci a dle oprávněných zájmů správce.

Konkrétní obsah informační povinnosti vůči subjektům údajů je vyjádřen ZDE (PDF, 2,5MB)

verze dokumentu: 1.02
datum aktualizace: 20.4.2019