6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)

V hlavním městě Praze vzrůstá nabídka volných pracovních míst a klesá podíl nezaměstnaných osob. Městská část Praha 10 kopíruje trend v hlavním městě. Ve srovnatelně lidnatých městských částech je podíl nezaměstnaných osob velice podobný (např. Městská část Praha 8 – 2,2 %, Městská část Praha 6 – 1,8 %).

Městská část Praha 10 pomocí projektů podpořila rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a ty, kteří byli krátce po jejím ukončení registrováni na Úřadu práce, při jejich návratu do zaměstnání. Projekt s názvem „Práce a rodina – jde to“ byl realizován v období března 2013 – srpna 2014. Dalším z projektů byl projekt s názvem „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“, který byl realizován od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2015. Další 2 projekty byly realizovány již dříve.

Na MČ Praha 10 je nezaměstnanost nízká, došlo ke snížení proti předchozím rokům. V době, kdy byla míra nezaměstnanosti vyšší, realizovala městská část několik projektů, které byly zacíleny na znevýhodněné skupiny obyvatel při vstupu na trh práce, např. návrat do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené „Práce a rodina – jde to!“ a „Podpora nezaměstnaných osob 50+“ V současnosti městská část řeší problematiku podporou subjektů a poskytuje dotace, např. na projekty: „Z domova zpět do společnosti“, „Do práce s hendikepem“, „Podporované zaměstnávání pro občany Prahy 10“.

Počet úspěšně podpořených osob v projektu „Práce a rodina – jde to!“: 127 a 73 úspěšných účastníků projektu „Podpora nezaměstnaných osob 50+“. Pro vybrané absolventy tohoto projektu byla připravena tréninková placená pracovní místa na tři měsíce, které absolvovalo 31 účastníků.

Podíl nezaměstnaných osob v % v Praze 10 (zdroj: ČSÚ)

2014 – 4,55

2015 – 4,17

2016 – 3,3

2017 – 2,39

2018 – 1,8

2019 – 1,9

2020 – 3,7

Volná pracovní místa celkem v hl. m. Praze (zdroj: ČSÚ)

2014 – 9426

2015 – 15016

2016 – 21054

2017 – 42380

2018 – 67323

2019 – 74 905

2020 – 81 719

Tabulka: Vývoj nezaměstnanosti 2017-2020 (zdroj: ČSÚ)

RokLokalitaUchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce celkemDosažitelní ve věkuPodíl nezaměstnaných osob (v %)Z toho ženy (%)Pracovní místa v evidenci úřadu práce celkemObyvatelstvo ve věku
15 – 64 let15-64 let
celkem
2017Hl.m. Praha21 78719 82725342 38010 470
2017Praha 101 8851 6552541 552887
2018Hl.m. Praha18 47616 46125267 3238 580
2018Praha 101 4071 2482532 024653
2019Hl.m. Praha17 95516 2981,95274 905854 866
2019Praha 101 4471 3141,9521 70769 155
2020Hl.m. Praha32 10730 2303,55181 719862 264
2020Praha 102 7132 5733,7511 65169 433

Ačkoliv kvůli vládním opatřením v důsledku pandemie COVID-19 došlo k omezení fungování ekonomiky a následnému nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání, nedošlo k poklesu počtu volných pracovních míst. To je dáno dlouhodobým nesouladem mezi kvalifikační strukturou volných pracovních míst a uchazečů o zaměstnání. Většina uchazečů v Praze nemá zájem o volná pracovní místa nabízená úřadem práce, protože většina těchto míst je určena pro málo kvalifikované uchazeče. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xa/nezamestnanost-v-hl-m-praze-v-roce-2020