6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě? zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.)

Vliv cestovního ruchu na obyvatele či podnikatele MČ Praha 10 nebyl detailně zkoumán. V rámci zpracování analytické části Strategického plánu MČ Praha 10 byl však jeden z průzkumů zaměřen na porovnávání témat, kterým občané dávají přednost. Celkem bylo porovnáváno 70 témat. Cílem bylo seřadit jednotlivé položky podle pocitu občanů, kterou tématiku upřednostňují. Cestovní ruch se umístil na 66. místě (ze 70) s hodnocením 22 %.