6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

MČ Praha 10 klade důraz na dlouhodobou a koncepční spolupráci s podnikateli, proto Rada MČ Praha 10 zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro podporu podnikání, která si klade za cíl navazovat a prohlubovat spolupráci samosprávy s místními podniateli a firmami, projednávat podněty od podnikatelů působících na území Prahy 10. Místostarosta MČ Praha 10 Ing. arch. Martin Valovič má přímo ve své gesci podporu podnikání.

MČ Praha 10 si také vypracovala svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Postup jeho zpracování byl realizován dle “Metodiky hodnocení udržitelných měst”, tj. podle auditů udržitelného rozvoje. V oblasti nazvané “Praha 10 Podnikavá” (Místní ekonomika a podnikání) jsou ve strategickém cíli “Praha 10 pro podnikatele, podnikatelé pro Prahu 10” uvedena tato opatření:

  • Vytvořit funkční systém spolupráce mezi radnicí a podnikateli,
  • Podporovat oboustranně prospěšnou spolupráci mezi městskou částí a podnikateli.

V rámci konkrétních aktivit pro naplnění strategického cíle bude zpracována analýza podnikatelů a jejich potřeb. V současné době je připravováno v rámci rekonstrukce Kolbenovy vily její využití mimo jiné pro coworkingové centrum.

Městská část nabízí podnikatelům k pronájmu volné nebytové prostory, které jsou zkolaudované pro využití např. na prodejnu, sklad, restauraci, nebo služby (kadeřnictví, manikúru, pedikúru a masáže) nebo ordinace. Pozemky svěřené do správy městské části pronajímá a konají se na nich oblíbené farmářské trhy, na kterých mohou nabízet zboží nejen místní podnikatelé.

Mapa nebytových prostor k pronájmu

V červenci 2020 v důsledku pandemické situace, která krom zdraví obyvatel dopadala také na podnikatele, schválila Rada MČ Praha 10 jednorázové poskytnutí peněžité pomoci (daru) – tzv. COVID-Starostrašnická. Jednalo se o podporu malých a drobných podnikatelů provozujících svou činnost v ulici Starostrašnická a jejím nejužším okolí, kteří jednak utrpěli ztráty v důsledku vyhlášení nouzového stavu, druhak je postihla letní rozsáhlá rekonstrukce ulice Starostrašnická. Celková vyčlenená částka ve výši 1 milion Kč byla rozdělena mezi 44 subjektů.