5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?

Údaj o incidenci a prevalenci léčených diabetiků (a také pacientů alergologických ambulancí) vyjadřuje počty pacientů podle sídla zdravotnického zařízení, které poskytlo péči. V rámci ČR proto hodnoty v jednotlivých správních obvodech obcí velmi kolísají. Například pokud některá menší města nebo městské části nemají na svém území danou specializovanou ambulanci nebo pokud ve zde ordinuje pobočka zdravotnického zařízení, které má administrativní sídlo v jiném městě/městské části, pak pacienti žijící v daném místě nejsou vykazování v místě bydliště, ale v obci sídla ordinace, což výsledky v obou regionech zásadně zkresluje. V Praze jsou také kumulována špičková zdravotnická zařízení, která poskytují péči mnoha osobám žijícím mimo Prahu. Ve zdrojích ÚZIS navíc chybí data za některé roky a také metodika vykazování se během let také modifikuje. Z těchto důvodů jsou stávající statistické zdroje nespolehlivé a vývoj nemocnosti na jmenované choroby nelze hodnotit bez podrobnější analýzy, která je nad rámec možností této práce. Grafické přehledy proto neuvádíme.

Lze však shrnout, že prevalence diabetiků má v celé ČR i v regionech dlouhodobě vzestupnou tendenci. Předpokládá se, že počet nemocných se bude zvyšovat i do budoucna. To přináší nejen zdravotní potíže a omezení nemocným, ale také značně finančně zatěžuje zdravotnický sektor. Neustále stoupající počet nemocných souvisí především s nevhodným životním stylem a vysokou mírou obezity u naší populace. Dále je dán postupným zvyšováním střední délky života; lidé žijí déle a diabetes 2. typu, který představuje většinu onemocnění cukrovkou, se projevuje především ve vyšším věku. Svůj podíl má i časná diagnostika a kvalitní léčba, která umožňuje nemocným žít s diabetem mnohem déle, než tomu bylo v minulosti. To vše přispívá k tomu, že v populaci žije s touto nemocí čím dál více osob. V absolutních číslech se počet nově hlášených onemocnění diabetem v Praze pohybuje nad 10 tisíci nových pacientů ročně. Počet léčených pacientů na 100 000 obyvatel (tzn. prevalence diabetiků) se pohybuje v Praze kolem 8 000 pacientů a rozdíl mezi Prahou a průměrem ČR v tomto ukazateli není zásadní. Zvolna se zvyšuje také počet pacientů, trpících komplikacemi diabetu.