5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?

Významným ukazatelem úrovně zdravotního stavu obyvatelstva je také vývoj tzv. předčasné úmrtnosti. Statistické zdroje sledují počty zemřelých v preseniorském věku, tj. do 65 let (0-64 let).