3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celé městské části?

Není sledováno. MČ Praha 10 má rozsáhlé území a jeví se jako složité sledovat všechny stavby, které jsou v MČ realizovány soukromými investory, zda jsou vedeny snahou o udržitelnou výstavbu. Investorům je doporučována “Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích”, která akcentuje udržitelný rozvoj Prahy 10:

str. 76: Koeficient kvality reflektující kvalitu stavby z hlediska udržitelného rozvoje, koeficient slouží k zvýhodnění projektů ohleduplných k životnímu prostředí.Při stanovení kritérií kvality stavby z hlediska udržitelného rozvoje se použijí na trhu uznávané certifikáty (energetický štítek, certifikáty LEED, BREAM apod.) 

str. 24: Cílem je orientace na udržitelný rozvoj, posouzení z hlediska vlivu na okolní prostředí, zapojení obyvatel do raných fází přípravy plánů.Každý projekt musí poskytnout příležitosti pro participaci obyvatel.

str. 55: Programy městské revitalizace a udržitelného rozvoje území (PRUSTT, Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio) ustavené ministerským výnosem č. 1169 z 8. 10. 1998 a propagované ministerstvem veřejných prací vytvořily příležitost pro zásahy v okrajových průmyslových zónách a pro jejich transformaci.Nejde pouze o obnovu městské zástavby, ale také o zlepšení infrastruktury v koordinaci se stávajícími nástroji. Cílem programu je konkrétně: realizace, přizpůsobení nebo doplnění občanské i specifické vybavenosti na úrovni metropolitního území či obce, která může zabezpečit udržitelný rozvoj z pohledu ekonomického, environmentálního a sociálního a současně garantovat zvyšování blahobytu společenství.

===