2.4.4 Další indikátory k tématu

TSK realizuje ochranu před prašností následovně:

 • vozovky strojní čištění
 •     samosběrné metení – 835 300 m2 6x měsíčně po dobu 7 měsíců = 35 082 600 m2
 •     tlakový splach – 835 300 m2 6x měsíčně po dobu 7 měsíců = 35 082 600 m2
 • vozovky bloková čištění
 •     samosběrné čištění – 769 730 m2 2x za období LÚK = 1 539 460 m2
 •     tlakový splach – 769 730 m2 2x za období LÚK = 1 539 460 m2
 • chodníky strojní čištění
 •     samosběrné metení – 262 500 m2 2x měsíčně po dobu 7 měsíců = 3 675 000 m2

MČ Praha 10 realizuje čištění na těchto plochách s danou frekvencí:

 • 5x týdně na ploše 415 489 m2 = 108 027 391 m2 ročně
 • 1x týdně na ploše 409 468 m2 = 21 292 350 m2 ročně
 • 3x týdně na ploše 141 393 m2 = 22 057 320 m2 ročně
 • 2x denně na ploše 1285 m2 = 937 685 m2 ročně
 • splach 12x ročně na ploše 173 014 m2 = 2 076 173 m2 ročně