3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy zabezpečuje Magistrát hl. m. Prahy. Součástí tohoto systému je i sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, a to formou bezplatného odběru ve sběrných dvorech hl. m. Prahy, sběrnách nebezpečných odpadů hl. m. Prahy nebo při tzv. mobilním svozu nebezpečných odpadů na území jednotlivých městských částí. Počet zastávek a svozových tras mobilního svozu nebezpečných odpadů v Praze 10 byl v minulých letech navýšen. Aktuálně se jedná o 5 tras a 48 zastávek.

MČ Praha 10 má v dostupnosti 4 sběrné dvory, kde lze nebezpečné odpady předávat. Ačkoliv se žádný z nich nenachází přímo na území MČ, je dojezdová vzdálenost do těchto sběrných dvorů z různých čtvrtí Prahy 10 přijatelná. Proto se zatím neuvažuje o zřízené nového sběrného místa přímo na území Prahy 10.

MČ Praha 10 uveřejňuje na svých stránkách seznam sběrných dvorů hl. m. Praha dostupných obyvateli MČ Praha 10, harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

Informace o trasách a termínech mobilního sběru nebezpečných odpadů je pravidelně zveřejňována v radničním periodiku, a přes informační kancelář, akce MČ a veřejné knihobudky je distribuována informační brožura s ročním rozpisem mobilního sběru.