2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části?

Kvalita ovzduší na území MČ Praha 10 je monitorována třemi stanicemi Automatizovaného imisního monitoringu (AIM) a to v ulicích Vršovická v k. ú. Vršovice a Šrobárova v k. ú Vinohrady. Další stanice AIM je umístěna v těsné blízkosti MČ Praha 10 v ulici Průmyslová v k. ú. Hostivař, které však již patří pod správní celek Praha 15. Stanice jsou provozovány Českým hydrometeorologickým ústavem a jejich hustota je považována za dostatečnou pro kontrolu stavu ovzduší v hl. m. Praze.

Dále je možné na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu nalézt mapy, v nich jsou uvedeny pětileté klouzavé průměry koncentrací vybraných znečišťujících látek a to od roku 2007 do roku 2019. Mapy jsou zobrazeny v síti 1 x 1 km. Z těchto údajů je také možné zjistit, zda v dané oblasti dochází ke zhoršení či zlepšení kvality ovzduší.

Jako příklad uvádíme porovnání čtverců pětiletých klouzavých průměrů vybraných znečišťujících látek, konkrétně pětiletí 2009–2013 a 2013–2017 z Vršovic v okolí náměstí Sv. Čecha a Strašnic oblast Solidarity.

Vršovice2009-20132013-2017
NO2 roční ∅ (µg.m-3)33,326,1
PM10 roční ∅ (µg.m-3)27,324,7
PM2,5 roční ∅ (µg.m-3)20,218,2
B(a)P roční ∅ (µg.m-3)1,161
Strašnice2009-20132013-2017
NO2 roční ∅ (µg.m-3)31,824,9
PM10 roční ∅ (µg.m-3)26,823,9
PM2,5 roční ∅ (µg.m-3)18,517,7
B(a)P roční ∅ (µg.m-3)1,151

Z výše uvedených čísel je patrné, že v období let 2009–2017 došlo ke zlepšení kvality ovzduší.

Toto zlepšení je důsledkem pokračující plynofikace domácností, či využívání tepelných čerpadel pro vytápění objektů, zvyšováním kvality čištění odpadních plynů u vyjmenovaných zdrojů a rovněž omlazováním vozového parku.

Praha patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na zhoršenou kvalitu ovzduší v hl. m. Praze má rozhodující vliv doprava. Na území MČ Praha 10 je nejhorší kvalita ovzduší v okolí Jižní spojky. Zlepšení kvality ovzduší v této lokalitě by mohlo přinést snad jen využití většího množství elektromobilů.

Lokální topeniště na území Prahy 10 mají na kvalitu ovzduší pouze okrajový vliv a to především, jak vyplývá z jejich názvu, ovlivňují kvalitu ovzduší v dané, poměrně úzké lokalitě.