2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

Napojení objektů na čističky odpadních vod je řešena na celopražské úrovni. Téměř celé území městské části je odkanalizováno kanalizační sítí svádějící splašky do Centrální čističky odpadních vod.

Městská část zaznamenala několik žádosti o podporu zavedení v některých lokalitách bez přípojek (Staré Záběhlice, Třebešín). Městská část může dotvoření infrastruktury aktivně podporovat přímluvou na Magistrátu hl. m. Prahy.

Ze strany správce vodovodů a kanalizací došlo ve sledovaném období k vybudování rozvodů v tzv. kolonii Za Drahou. Poslední zbývající ucelená část pro vybudování kanalizace je lokalita v rámci Starých Záběhlic – Horní a Dolní chaloupky. Zde o vybudování kanalizace městská část dlouhodobě usiluje. Problémem je ale morfologie terénu.

Setrvale je naprostá většina obyvatel a domácností MČ Praha 10 napojeno na čištění odpadních vod. Co se týče přesného podílu obyvatel nebo domácností napojených na ČOV, disponujeme údaji ze dvou zdrojů, které se však mírně liší.

  1. PVK: 99,6 % (Zbývající 0,4 % je obsloužena jinak, např. vlastním systémem, žumpami atp.)
  2. PVS: 98,87 %

Bohužel není v možnostech městské části zjistit, která ze společností má přesnější data. Přikláníme se ale k PVS, která je organizací zřízenou HMP.