2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

Nejvýznamnějšími úspornými opatřeními v oblasti úspory vody, které MČ v posledních letech realizovala, jsou:

  • zalévací vaky k nově vysazovaným stromům
  • výsadba nových stromů včetně použití substrátů s delší dobou vázání vody ze zálivky nebo deště
  • rekonstrukce vodovodních rozvodů (Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace), např. ul. Jabloňová
  • rekonstrukce veřejného prostranství na Zahradním Městě Obchodní centrum Cíl – vybudování vsakovacích boxů pro udržení vody v území.
  • příprava dalších projektů např. rekonstrukce parku Solidarita včetně řešení zamezení odtoku dešťové vody – realizace 2022
  • dotační řízení na environmentálně osvětové aktivity (např. od revitalizace vnitrobloků po osvětu o hospodaření s vodou)
  • osvětová “desatera” z desítky (principy dobré praxe, např. hospodaření s vodou)