2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části?

Objekty pro městskou část spravují správní firmy (CENTRA a.s., AUSTIS správa s.r.o., PRAHA 10 – Majetková, a.s.). Správní firmy dělají vyúčtování u následujících budov:

  • budova Úřadu MČ Praha 10 – meziroční nárůst o 13,75 % (hradí městská část),
  • Trmalova vila – meziroční nárůst o 27 % (přefakturováno nájemci),
  • objekt Domu sociálních a zdravotních služeb – meziroční nárůst o 12 % (hradí Léčebna dlouhodobě nemocných a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci),
  • obytné domy – meziroční nárůst o 6,9 % (náklady jsou přeúčtovány nájemcům).

Bohužel i přes snahu získat absolutní data o spotřebě v delším časovém horizontu, nebyla požadovaná data od firem k dispozici. Je tedy úkolem do příštích let začít spotřebu detailněji monitorovat a vyhodnocovat trendy vývoje. Naznačený nárůst spotřeby může být dán vybavením budov a nízkou mírou osvěty. Rekonstrukce budov myslící na šetrné hospodaření s vodou spolu s osvětou tak mohou vést v budoucnosti k menší spotřebě vody.

Městská část bude do budoucna požadovat data od zřízených organizací a správních firem v pravidelných intervalech a bude provádět jejich vyhodnocování s cílem nalezení úsporných opatření při spotřebě vody. Nutnou spolupráci napříč ÚMČ v této oblasti by měla zajistit aktuálně zpracovávaná koncepce energetického managementu MČ Praha 10.