1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

Šetření spokojenosti bylo předloženo Radě MČ Praha 10 k projednání a k přijetí některých opatření.

Šetření projednala Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, zároveň i Odborná skupina pro strategii. Následně byly  výsledky zveřejněny na webu MČ Praha 10 a využity pro zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“.

Pro hodnocení kvality poskytovaných služeb Úřadu MČ Praha 10 je od roku 2007 v pravidelných dvouletých intervalech prováděna anketa mezi návštěvníky úřadu. S výsledky a se samotným průzkumem je veřejnost seznamována prostřednictvím měsíčníku Prahy 10. S výsledky je seznamována Rada MČ Praha 10. RMČ Praha 10 je doporučováno materiál zveřejnit, tj. je s ním seznámena i veřejnost.