Cyklodoprava

V období od 29. 3. do 30. 4. 2021 jsme se vás ptali, jaké dopravní bezmotorové prostředky využíváte, jaké cesty na nich podnikáte, jestli narážíte na nějaké překážky v dopravě či nemáte kde zaparkovat kolo nebo jiný bezmotorový prostředek.

Obdrželi jsme celkem 741 odpovědí za něž velmi děkujeme. Rozvoj infrastruktury bezmotorových dopravních prostředků je pro obyvatele Prahy 10 a projíždějící důležitý a je třeba se mu věnovat. Bezmotorová doprava je dílčím tématem „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“. Společně usilujeme o Dostupnou Prahu 10.

Výsledky dotazníku naleznete zde.

Připravili jsme pro vás také mapu problémových míst —–>