Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo analytickou část strategického plánu

(22. 10. 2019) Dne 21. října 2019 schválilo Zastupitelstvo městské části analytickou část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030. Na analýzu dále naváže návrhová a implementační část.

Jedná se o shrnující dokument popisující současný stav naší městské části v oblasti udržitelného rozvoje. Analytická část je zpracována dle Metodiky hodnocení udržitelných měst. Do hodnocení současného stavu se zapojil celý úřad. Děkujeme!

Analýza je členěna dle výše vedené metodiky do 11 oblastí:

Analytická část je první z celkem tří výstupů „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020–2030“. Skládá se z části analytické, návrhové a realizační.

Analytická část představuje stručnou a výstižnou charakteristiku městské části Praha 10, zpracovanou dle „Metodiky hodnocení udržitelných měst“. Analýza se maximálně soustředila na stav udržitelného rozvoje ve všech oblastech života městské části. Udržitelný rozvoj, takto komplexně pojatý, by mohl být a měl být promítnut do cílů a strategie městské části.

Zpracovatelem Analytické části jsou Dialog architekti, s.r.o.