Sdílíme zkušenosti se strategickým plánováním

Měli jsme tu čest v březnu 2022 přivítat na Úřadu MČ Praha 10 návštěvu z Městského úřadu Litoměřice. Na obou stranách se tak potkali jak někteří radní, tak zaměstnanci úřadů.

Hlavním bodem byla výměna zkušeností při zpracování nebo aktualizaci strategického plánu, způsobu zapojování veřejnosti a také jak motivovat zaměstnance úřadu. Litoměřice mají Strategický plán rozvoje města do roku 2030 již od roku 2006, jeho aktualizaci provedli v roce 2012 a nyní řeší jeho další aktualizaci. MČ Praha 10 má svůj první Strategický plán udržitelného rozvoje do roku 2030 od roku 2020 a nyní zavádí na úřadě strategické řízení. Aktualizace strategického plánu Desítky by měla být provedena okolo roku 2025. Během diskuse se potvrdilo, že obě strany řeší obdobné problémy např. s čistotou veřejných prostranství, problémy s parkováním, se živelným zastavováním území. Setkání se vedlo ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře a věřím, že pro obě strany bude přínosné a motivující do další práce.