Jak proběhlo desítkové fórum ve Vzletu

(25.10.2021) 20. října se ve zrekonstruovaných prostorech bývalého kina Vzlet ve Vršovicích konalo veřejné setkání. Cílem tohoto setkání bylo veřejnosti představit projekty Akčního plánu 2022 v návaznosti na rozpočet MČ a jeho tvorbu. O připravovaných projektech Akčního plánu občané diskutovali s vedením městské části a experty z odborů úřadu u tematicky zaměřených stolů. V sále se nás sešlo necelých 100 lidí a panovala zde příjemná atmosféra.

Debatovalo se u pěti stolů.

Na setkání jste mohli hlasovat, které projekty jsou pro Vás nejdůležitější a ty jsou vyznačeny zeleně.

Stůl 1 Oblast: Školství a investice, participativní rozpočet ve školách

V oblasti školství a participativního rozpočtu se představovaly tyto projekty:

 • Trenéři ve škole
 • Cena bratří Čapků
 • Místní akční plán vzdělávání
 • Moje stopa ve škole – participativní rozpočet
 • Personální zajištění škol zřizovaných MČ Praha 10, profesní rozvoj zaměstnanců, prevence

V oblasti investic do škol se představovaly tyto projekty:

 • Zateplení základních a mateřských škol
 • Fotovoltaika na objekty mateřských a základních škol
 • Výstavba mateřské školy Bajkalská
 • Rekonstrukce budovy strašnické školy V Olšinách
 • Rekonstrukce jeslí Jakutská

Stůl 2 Oblast: Životní prostředí

V oblasti životního prostředí se představovaly tyto projekty:

 • Park Solidarita – dílčí revitalizace
 • Revitalizace pozemku nad. ul. Ke Skalkám
 • Dětské hřiště Malinová – rekonstrukce
 • Adaptační opatření na klimatickou změnu (mlhoviště, pítka pro ptáky, menších vodních prvky aj.)
 • Obnova a péče o veřejnou zeleň v okolí Střední zdravotnické školy Ruská 91 a autobusové zastávky Murmanská
 • Park bez hovínek, “špačků” a lahví od alkoholu – čisté prostředí pro děti a místní komunitu
 • Chodník pro pěší –  dokončení chodníku mezi ul. Na Třebešíně lichá a sudá čísla v úseku ulice Nad Třebešínem III

Stůl 3 Oblast: Volný čas, kultura, sport, sociální pomoc, informovanost

V oblasti volného času, kultury a sportu se představovaly tyto projekty:

 • Akce v oblasti kultury
 • Akce v oblasti sportu a volného času
 • Komunitní a sousedské aktivity
 • Dotační programy Prahy 10

V oblasti sociální pomoci se představovaly tyto projekty:

 • Komunitní plánování sociální a návazných služeb
 • Nízkoprahové zařízení
 • Služby v sociální oblasti (dárci krve, dotační program na paliativní péči, LDN, dotační program pro děti ZTP/P, tísňová péče, právní poradenství, mediace atd.)
 • Činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.

V oblasti informovanosti se představovaly tyto projekty:

 • Pořádání participačních setkání s občany
 • Zlepšování informovanosti (např. web, sociální sítě, zpravodaj, osvěta)
 • Sejdeme se na Desítce

Stůl 4 Oblast: Územní rozvoj a Doprava

V oblasti územního rozvoje se představovaly tyto projekty:

 • Nový Eden: Urbanisticko-architektonická soutěž
 • Revitalizace okolí Botič
 • Park a prostranství kolem metra Strašnická – revitalizace
 • Drážní promenáda, Triangl

V oblasti dopravy se představovaly tyto projekty:

 • Parkovací domy
 • Cyklostojany
 • Rekonstrukce ulice Minská – úprava parkovacích stání a výsadba stromů
 • Tramvajová trať Počernická

Stůl 5 Oblast: Rozpočet, grantové řízení, byty

V oblasti rozpočtu, grantového řízení, bytů se představovaly tyto projekty:

 • Informace o rozpočtu městské části Praha 10 – jak je sestavován, do čeho investujeme
 • Program dostupného a sociálního bydlení
 • Rekonstrukce volných bytů ve správě MČ Praha 10

Přehled námětů veřejnosti pro další roky naleznete zde. Některé náměty jsou zařazeny do Akčního plánu pro rok 2022, některé do inspirace, další jsou realizovány v rámci jiných projektů a část jich bohužel nemůže být realizována.

Z čeho se skládá Akční plán Prahy 10? Podívejte se na schválený Akční plán roku 2021.

Seznam projektů, které na území MČ Praha 10 v nedávné době proběhly nebo se plánují do budoucna naleznete zde.