Nápady veřejnosti na projekty Akčního plánu

(6. 9. 2021) Do konce dubna tohoto roku jste mohli posílat vaše nápady, tipy na projekty, které by radnice měla podle vás v nejbližší době realizovat. Přišlo jich 112 a velice vám za ně děkujeme. Převážně navrhujete projekty nebo aktivity v oblasti volného času, sportu, zeleně, komunitních aktivit nebo úpravy veřejných ploch.

Nyní je příslušné odbory úřadu třídí a zjišťují, které by mohly zařadit do rozpočtu roku 2022 nebo do databáze čekatelů pro další roky. Některé budeme muset vyřadit, protože nejsou například na pozemcích ve správě městské části nebo v našich možnostech. Navrhovatele průběžně informujeme o stavu jejich nápadů. Všem ale moc děkujeme, protože vaše nápady nezapadnou.

„V průběhu října plánujeme uspořádat veřejné setkání k představení Akčního plánu pro rok 2022, který sestavují jednotlivé odbory úřadu ve vazbě na přípravu rozpočtu Prahy 10 pro příští rok a ve kterém, pevně věřím, najdete i některé své nápady,“ sděluje radní Lucie Sedmihradská, která má ve své gesci finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet. Seznam vašich nápadů naleznete na www.praha10.cz/strategie

Děkujeme, že se podílíte na rozvoji Prahy 10!!!

Co je to Akční plán

Je to hlavní nástroj k plnění cílů desetileté Strategie pro Desítku. Akční plán je tvořen investičními i neinvestičními projekty na období jednoho roku s přesahem do dalších let a je schvalován Zastupitelstvem MČ Praha 10 spolu s rozpočtem městské části. Akční plán pro rok 2021 můžete najít také v sekci Ke stažení.

Aktuální stav nápadů veřejnosti pro Akční plán roku 2022 a následující roky naleznete v mapě níže nebo také na stránce https://strategieprodesitku.cz/verejny-akcni-plan/.