Zdravotní služby.

Lokalita

Petra Jonášová

Vedoucí projektu

-

Zahájení

pokračující

OSO

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OSO
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
pokračující
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Petra Jonášová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
ZDRAVÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví
Opatření
Spolupracovat s lékaři a dalšími organizacemi v oblasti zdraví
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
51

Popis projektu

Podpora zdravotních služeb poskytovaných Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. (CSOP)
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*