Výstavba parkovacích domů v ulici v Olšinách a v ulici Jahodová

Strašnice,Záběhlice

Lokalita

František Daníček

Vedoucí projektu

2023

Zahájení

Dostupná Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, ODO, Martin Sekal

v přípravě

Odbor dopravy

Odbor

předpokládaný termín dokončení 2025

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor dopravy
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
INTAR a.s.
Zhotovitel
Aktuální stav
v přípravě, studie proveditelnosti je hotová
Zahájení
2023
Dokončení
předpokládaný termín dokončení 2025
Odkaz
V případě zájmu se obracejte na příslušného garanta odboru.
Vedoucí projektu / aktivity
František Daníček
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Zklidňovat automobilovou dopravu
Opatření
Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10
Charakter projektu
investiční
Způsob ukončení
kolaudace
Kapitola rozpočtu
31

Popis projektu

Na základě PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022 je pro odbor dopravy jedním z bodů nový systém parkování, který bude primárně sloužit obyvatelům Prahy 10. Jednou z možností je vybudování parkovacích domů.

V souvislosti se zaváděním zóny placeného stání na území Prahy 10 je nutné řešit dostatečné parkovací kapacity zejména pro rezidenty Prahy 10.

Vzhledem k výše uvedenému bude parkování v navrhovaných parkovacích domech prioritně navrženo jako dlouhodobé parkování pro rezidenty a abonenty Prahy 10.

Z pohledu městské části by bylo ideální realizovat co nejvíce těchto objektů. Je nutné ale konstatovat, že každé z těchto míst je do jisté míry limitováno.

Z tohoto důvodu došlo k výběru míst s nejnižší pravděpodobností komplikací při přípravě realizace. Na těchto místech byl prověřován zejména soulad s územním plánem, kolize s vedením inženýrských sítí, dopad na vzrostlou vegetaci, návaznost na MHD aj.

Lokalita V Olšinách u OD Billa

V současné době se na dotčeném pozemku nachází povrchové parkoviště s kapacitou cca 110 parkovacích míst. Deficit parkovacích míst v lokalitě cca 160 míst v docházkové vzdálenosti do 5 minut, ve větší vzdálenosti se jedná o stovky míst. Místo je v přímé návaznosti na přestupní uzel MHD.

Návrh respektuje urbanistické vazby v území a reaguje zejména na protáhlý tvar pozemku, který není zastavěn celý, aby nevytvářel v území bariéru. Volná část pozemku je věnována parkovánÍ elektromobilů, jejichž umístění do budovy garáží je z hlediska požárně bezpečnostního řešení problematické. Parkovací dům má 3 nadzemní podlaží. Střecha objektu je rovněž využita pro parkování. Celkový počet stání bude 204, z toho 20% (41 stání) bude vyhrazeno pro elektromobily.

Na základě výsledků technického prověření pak bude řešena vlastní relizace parkovacích objektů, tedy projekční práce, povolovací proces a zejména problematika vlastního financování. Součástí studie proveditelnosti jsou i předpokládané náklady na výstavbu, a to včetně přepočtu na jedno parkovací stání.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*