Výstavba parkovacích domů v ulici v Olšinách a v ulici Jahodová

Strašnice,Záběhlice

Lokalita

František Daníček

Vedoucí projektu

2023

Zahájení

Dostupná Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, ODO, Martin Sekal

v přípravě

Odbor dopravy

Odbor

předpokládaný termín dokončení 2025

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor dopravy
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
INTAR a.s.
Zhotovitel
Aktuální stav
v přípravě, studie proveditelnosti je hotová
Zahájení
2023
Dokončení
předpokládaný termín dokončení 2025
Odkaz
V případě zájmu se obracejte na příslušného garanta odboru.
Vedoucí projektu / aktivity
František Daníček
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Zklidňovat automobilovou dopravu
Opatření
Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10
Charakter projektu
investiční
Způsob ukončení
kolaudace
Kapitola rozpočtu
31

Popis projektu

Na základě PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022 je pro odbor dopravy jedním z bodů nový systém parkování, který bude primárně sloužit obyvatelům Prahy 10. Jednou z možností je vybudování parkovacích domů.

V souvislosti se zaváděním zóny placeného stání na území Prahy 10 je nutné řešit dostatečné parkovací kapacity zejména pro rezidenty Prahy 10.

Vzhledem k výše uvedenému bude parkování v navrhovaných parkovacích domech prioritně navrženo jako dlouhodobé parkování pro rezidenty a abonenty Prahy 10.

Z pohledu městské části by bylo ideální realizovat co nejvíce těchto objektů. Je nutné ale konstatovat, že každé z těchto míst je do jisté míry limitováno.

Z tohoto důvodu došlo k výběru míst s nejnižší pravděpodobností komplikací při přípravě realizace. Na těchto místech byl prověřován zejména soulad s územním plánem, kolize s vedením inženýrských sítí, dopad na vzrostlou vegetaci, návaznost na MHD aj.

Lokalita Jahodová

V rámci studie proveditelnosti byl pro výstabu parkovacího domu Jahodová vybrán pozemek, který se nachází vedle obchodního centra v sídlištní zástavbě. V současnosti je využíván jako parkoviště s kapacitou cca 75 aut. Deficit parkovacích míst v lokalitě činí cca 800 míst v docházkové vzdálenosti do 5 minut. Navržen byl parkovací dům s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními. Navrhovaná budova i venkovní parkoviště před ní se půdorysně drží na původní parkovací vyasfaltované ploše a neklade tak nároky na expanzi do okolních zelených ploch. Objekt je umístěn s ohledem na vedlejší obytné budovy tak, aby nestínil obytné místnosti bytů v nižších podlažích. Pro případ, že by 4 nadzemní podlaží nevyhověla zastínění okolní obytné budovy, je navržena varianta se snížením budovy o 1 patro. Aby byla splněna podmínka koeficientu zeleně musí být intenzivně ozeleněna alespoň polovina střechy. Tím se zpříjemní výhledy z obytných místností. Disponibilní pozemek je zastavěn cca z poloviny, volná plocha pozemku je věnována výhradně parkování elektromobilů a zeleni.

Na základě výsledků technického prověření pak bude řešena vlastní relizace parkovacích objektů, tedy projekční práce, povolovací proces a zejména problematika vlastního financování. Součástí studie proveditelnosti jsou i předpokládané náklady na výstavbu, a to včetně přepočtu na jedno parkovací stání.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*