Urbanistická studie Bohdalec - Slatiny - Brownfield Strašnice 2019

Vršovice,Strašnice,Michle

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

duben 2019

Zahájení

Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

prosinec 2019

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
Jiran a partner architekti, s.r.o., SUM. architekti
Zhotovitel
totožný s architektem/projektantem
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
duben 2019
Dokončení
prosinec 2019
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/navrh-urbanisticke-studie-bohdalec-slatiny-brownfield-strasnice
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Po nástupu nového vedení MČ Praha 10 (v roce 2018) došlo k zásadní úpravě již dříve zpracované Urbanistické studie Bohdalec-Slatiny – brownfield Strašnice, která svým obsahem nyní odpovídá kritériím budoucího Metropolitního plánu. Úprava spočívá ve snížení budoucí kapacity počtu možných nových obyvatel tohoto rozvojového území z cca 35 tis. na cca 26 tis. obyvatel. Požadavek na úpravu a dopracování Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice vyplynul z potřeby prověření rozsahu navržené zástavby, kapacit a koeficientů.

MČ Praha 10 deklarovala zájem vytvořit podmínky pro zásadní transformaci řešeného území na novou, moderní městskou čtvrť s uvažovaným časovým horizontem zhruba 30 let.

Přepracování urbanistické studie bylo kladně projednáno v orgánech MČ Praha 10, v Komisi územního rozvoje RMČ P10 dne 21. 11. 2019, v RMČ dne 3. 12. 2019 a na ZMČ Praha 10 dne 16. 12. 2019. Studie sloužila jako podklad pro podnět na změnu současného územního plánu a podnět pro připomínkování připravovaného nového tzv. Metropolitního (územního) plánu.

Aktuálně se jedná o případném rozsahu odstavných kolejí v lokalitě bývalého seřaďovacího nádraží Vršovice, jenž má zásadní vliv na podobu a rozsah studií navržené zástavby.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*