Tísňová péče.

Lokalita

Petra Jonášová

Vedoucí projektu

-

Zahájení

pokračující

OSO

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OSO
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
pokračující
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Petra Jonášová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
PŘÁTELSKÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní sociální péče a služby
Opatření
Financování sociální péče a služeb
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
počet podpořených uživatelů
Kapitola rozpočtu
51

Popis projektu

Finanční dary uživatelům sociální služby tísňové péče s trvalým pobytem na území městské části Praha 10, pokud se jedná o osaměle žijící seniory či osamělé osoby se zdravotním postižením.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*