Staré Záběhlice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Záběhlice

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

prosinec 2019

Zahájení

Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

říjen 2020

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
UNIT architekti s.r.o.
Zhotovitel
totožný s architektem/projektantem
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
prosinec 2019
Dokončení
říjen 2020
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/generel-verejnych-prostranstvi
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Dílčí generel doplňuje Generel veřejných prostranství městské části o podrobnější vrstvu, a to v územích s komplikovanější strukturou veřejných prostranství.

Podle typu úpravy jsou zásahy rozděleny do dvou kapitol. První tvoří zadání pro dlouhodobé úpravy hlavních veřejných prostranství lokality, vyžadující ucelenější koordinaci celého procesu. Druhá kapitola se zabývá možným řešením dílčích úprav a krátkodobých intervencí, které mohou projít rychlejším procesem postupné realizace.

Občané se mohli účastnit plánovacích setkání s architekty a urbanisty s cílem získat názory, jak je lokalita vnímána a užívána.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*