Staré Vršovice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Vršovice

Lokalita

Ivana Zavillová

Vedoucí projektu

září 2023

Zahájení

Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

záměr

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

březen 2024

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
UNIT architekti s.r.o.
Zhotovitel
totožný s architektem/projektantem
Aktuální stav
v přípravě
Zahájení
září 2023
Dokončení
březen 2024
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/generel-verejnych-prostranstvi
Vedoucí projektu / aktivity
Ivana Zavillová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
usnesení RMČ
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Dílčí generel doplňuje Generel veřejných prostranství městské části o podrobnější vrstvu, a to v územích s komplikovanější strukturou veřejných prostranství

Oblast „Staré Vršovice“ je přibližně vymezena ulicemi: Perucká, Vršovická, Ukrajinská, Petrohradská, Sportovní, Na Kovárně, Moskevská, Rostovská a břeh toku Botič (po hranici městské části).

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*