Spotřební materiál s ohledem na udržitelný rozvoj.

Lokalita

Jitka Vilímková

Vedoucí projektu

-

Zahájení

záměr

OHS

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OHS
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
záměr
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Jitka Vilímková
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
UDRŽITELNÁ PRAHA 10
Cíl
Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací
Opatření
Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
91

Popis projektu

Nákup materiálu, jehož spotřeba produkuje minimální množství odpadu, který lze ekologicky likvidovat a recyklovat.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*