Skalka: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Strašnice

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

červen 2021

Zahájení

Moderní Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

záměr

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

leden 2023

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
UNIT architekti s.r.o.
Zhotovitel
totožný s architektem/projektantem
Aktuální stav
v realizaci
Zahájení
červen 2021
Dokončení
leden 2023
Odkaz
https://verejneprostory.cz/
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
usnesení RMČ
Kapitola rozpočtu
11

Popis projektu

PROČ PRÁVĚ TADY?

Desítka se zaměřuje na zdejší lokalitu, protože si zaslouží péči a zkvalitnění veřejných prostranství. Z pohledu vlastnických vztahů se jedná o velice složité území. Městská část v jeho centru nemá takřka žádné pozemky – ty v okolí metra Skalka vlastní Dopravní podnik hl. m. Prahy, některé další patří soukromým subjektům. Především proto je nutné, aby všichni aktéři a místní obyvatelé našli společný názor na další rozvoj zdejšího území. Napomůže to realizaci kvalitních veřejných prostranství s jasně definovaným centrem, ve kterém především místní obyvatelé rádi tráví volný čas.

STANOVILI JSME STRATEGII…

V rámci Generelu veřejných prostranství z roku 2016 byla lokalita v okolí Skalky vytipována jako plocha, kde je nutné jednotlivé záměry v území koordinovat a zaměřit se na podobu veřejného prostoru.

… A TU ZAČÍNÁME NAPLŇOVAT

Připravujeme Dílčí generel veřejných prostranství Skalka, jehož cílem je stanovit podmínky pro rozvoj a revitalizaci veřejných prostranství. Proměnu území také přinesl vítězný projekt Mojí stopy „Nový park Skalka“, který navrhli místní obyvatelé. Řešená lokalita je vymezená ulicemi Dubečská, Nedvězská, Pod Strání, Přetlucká, Křenická, Jevanská, Vyžlovská a Žernovská.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*