Sídliště Malešice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Malešice

Lokalita

Ivana Zavillová

Vedoucí projektu

září 2021

Zahájení

Moderní Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

záměr

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

prosinec 2022

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
UNIT architekti s.r.o.
Zhotovitel
totožný s architektem/projektantem
Aktuální stav
v realizaci
Zahájení
září 2021
Dokončení
prosinec 2022
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/generel-verejnych-prostranstvi
Vedoucí projektu / aktivity
Ivana Zavillová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
usnesení RMČ
Kapitola rozpočtu
11

Popis projektu

PROČ MALEŠICE?

Po dílčích generelech Vršovice, Staré Záběhlice, Nové Strašnice a nejnověji Skalka, přichází na řadu pod drobnohled odborníků také území Malešic. To v současné době prochází dynamickým územním rozvojem. V lokalitě se nachází velké množství veřejných prostranství, která přímo navazují na jednotlivé bytové domy. Vyznačuje se bohatým komunitním životem a svébytným „geniem loci“. Především proto je nutné, aby pro rozvoj území existovala společná vize místních aktérů a obyvatel, jež napomůže realizaci kvalitních veřejných prostranství, ve kterém především místní obyvatelé rádi tráví volný čas.

STANOVILI JSME STRATEGII…

V rámci Generelu veřejných prostranství Prahy 10 z roku 2016 byla lokalita kolem Počernické vytipována jako plocha, kde je nutné jednotlivé záměry v území koordinovat a zaměřit se na podobu veřejného prostoru.

… A TU ZAČÍNÁME NAPLŇOVAT

Připravujeme Dílčí generel veřejných prostranství Malešice, jehož cílem je stanovit dlouhodobou koncepci území a podmínky pro rozvoj a revitalizaci veřejných prostranství. Zároveň se zaměřuje a upozorňuje na projekty k přednostní realizaci.

ŘEŠÍME ÚZEMÍ…

Řešenou oblast tvoří lokality bytové zástavby podél ulice Počernické od křižovatky s ulicí Hřibskou až po ulici Dřevčickou a dále navazující území mezi ulicemi Ve Stínu, Černokosteleckou a Tuklatskou.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*