Revitalizace předprostoru parku Grébovka

Vršovice

Lokalita

Michal Hradecký

Vedoucí projektu

listopad 2020

Zahájení

Zelená Praha 10, Moderní Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

v realizaci

Odbor životního prostředí

Odbor

říjen 2021

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor životního prostředí
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
PROJEKTOR s.r.o.
Zhotovitel
Technik Stav LTE s.r.o.
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
listopad 2020
Dokončení
říjen 2021
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/projekty/pripravovane/revitalizace-predprostoru-parku-grebovka
Vedoucí projektu / aktivity
Michal Hradecký
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Zelená Praha 10, Moderní Praha 10
Cíl
Kvalitní péče o životní prostředí
Opatření
Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně
Charakter projektu
investiční
Způsob ukončení
akce uskutečněna
Kapitola rozpočtu
21

Popis projektu

Řešený prostor se nachází mezi ulicemi Rybalkova, Charkovská, Na Královce, resp. Košická. Jedná se o prostor jednoho ze tří vstupů do Havlíčkových sadů ze severní, resp. východní hranice parku.

Návrh se snaží najít v roztříštěném předprostoru Havlíčkových sadů opěrné body, zjevnou kvalitu a jejich pomocí nově definovat veřejný prostor.

Cílem je dnes málo využívanému veřejnému prostoru vrátit jeho atraktivitu, vrátit život na veřejné prostranství. Snahou je najít hranici mezi městským chápáním parkových ploch a zástavbou. Tato hranice je zviditelněna pomocí jasněji stavebně určených prvků – opěrné zdi a úprav zpevněných ploch. Návrh revitalizace staví nově budovaný charakter na kontrastu mezi parkem a řešeným předprostorem a posilňuje „městskost“ prostoru zrušením části travnatých ploch, které stěží mohou čelit značnému množství pěších směrů procházejících skrz území. Zároveň je důležité vtisknout prostoru specifickou atmosféru odlišnou od sousedního parku.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*