Revitalizace okolí OC Cíl

Záběhlice

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

březen 2019

Zahájení

Zelená Praha 10, Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

prosinec 2019

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
ti2 architekti
Zhotovitel
Gardenline s.r.o
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
březen 2019
Dokončení
prosinec 2019
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/projekty/realizovane/oc-cil
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Zelená Praha 10, Moderní Praha 10
Cíl
Lokálně reagovat na změny klimatu
Opatření
Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v šedesátých letech minulého století jako jedno ze dvou center sídliště Zahradní Město. Ačkoli od té doby proběhla řada dílčích úprav, byla po téměř půl století, nutná kompletní obnova prostranství. Za hranicí životnosti byly zejména povrchy, obnovu potřeboval ale i městský mobiliář, který neodpovídal současným potřebám.

Řešený prostor je vymezený stávajícími objekty přístřešku autobusové zastávky při Topolové uliciá, objektem OC, trafostanice, rezidenčním objektem s průchodem pro pěší, objektem knihovny a objektem bývalé panoramatické restaurace Vesna (dnes prodejní plochy Koloseum).

V rámci revitalizace prostoru bylo řešeno nakládání s dešťovými vodami. Koncepcí návrhu je svedení dešťových vod pomocí zásaku u navržených stromů, uličních vpustí a dešťových svodů do navržených vsakovacích nádrží.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*